Për ne

NGN është një institut që për synim ka ndërtimin e kapacitetit të të rinjve, organizatave dhe individëve në fushën e telekomunikacionit. 

Objektivi kryesor i trajnimeve të NGN është të sigurojë trajnim profesional në mënyrë që të lejojë pjesëmarrësit të bëhen udhëheqës të njohur në fushat e tyre. Kjo nënkupton që do të jenë të nevojshëm inxhinierë me trajnim dhe ekspertizë adekuate ndër-sektoriale mbi aspekte të ndryshme të teknologjisë 5G.

 

Më shumë