Group 1

Fillo rrugën tënde drejt suksesit teknologjik

Me mbi 20 vjet përvojë në rivendosjen e rrjetit telekomunikues të Kosovës, pasioni për teknologjinë dhe nevojat e ardhshme në treg kanë frymëzuar themelimin e organizatës tonë.

Trajnimet e ardhshme

This unique opportunity is brought to you by Jose Costa-Requena from Cumucore Finland, a seasoned expert in the field, who...

Fiber optike

Trajnim profesional për Optical Fiber e organizuar nga NGN, ku kanditatët do të çertifikohen nga organizata e njohur ndërkombëtare SCTE.

Më shumë informata

Siguri kibernetike

Mos e humbni mundësinë për të përmirësuar njohuritë tuaja të Sigurisë Kibernetike dhe për të mbrojtur atë që ka më

Më shumë informata

Misioni ynë

Misioni ynë është të inkurajojmë dhe ndërtojmë kapacitetet e të rinjve të Kosovës për t’u përgatitur për profesionet dhe aftësitë e shekullit 21 në teknologjinë e telekomunikacionit.

Vizioni ynë

Ngritje të kapaciteteve në fushën e zbulimeve më të fundit të teknologjisë së telekomunikacionit.

Rreth nesh

NGN është një organizatë joqeveritare (OJQ) që për synim ka ndërtimin e kapacitetit të të rinjve, organizatave dhe individëve në fushën e telekomunikacionit.

Një nga shtyllat kryesore në të cilën është themeluar NGN bazohet kryesisht në përfshirjen dhe ndërtimin e kapaciteteve të studentëve të Universitetit Teknik (UT) dhe studentëve të shkollave të mesme profesionale teknike (AAP), në mënyrë që të fuqizojë lidhjet me tregun e punësimit për të ardhmen.

Zhvillim profesional dhe shkathtësitë e buta

Duke i marrë parasysh nevojat dhe kërkësat për përgaditjet për profesionet e së ardhmës, ne vazhdimisht ju referohem zhvillimit professional si njëra ndër vlerat tona më të rëndësishme.

Implementim dhe mirëmbajtje të infrastrukturës

Derisa rritim ekipin tonë përmes inxhinierëve dhe teknikëve të trajnuar të Institutit NGN, ne synojmë të zbatojmë dhe mirëmbajmë sistemet e rrjeteve të infrastrukturës 5G si një formë automatizimi për zhvillim.

Grante dhe financimi i donacioneve

Fokusi ynë kryesor është ndihma edonatorëve dhe grante të ndryshmeqë do të na ndihmojnë të zhvillojmënjë themel të fortë për organizatën.

Donatorët

Na kontaktoni