Category Archives: ngn-ks

Why should we embrace Digital Business Transformation?

The market is radically changing which is reflected in new habits, needs, desires, ways of communicating and consuming. Digitalization allows companies to improve their performance, increase their productivity and access new markets. The digital revolution is transforming the world in many aspects and modern technologies are changing the way we interact, communicate and consume products […]

Siguria ne infrastrukturën e 5G

Bazuar në përformancat e gjeneratave të kaluara sa i përket shërbimeve dhe kapacitetit të komunikimit, rrjetet dhe sistemet 5G do të sigurojnë një infrastrukturë për mbështetjen e shërbimeve shumë të larmishme dhe heterogjene. Në të vërtetë shumë më heterogjene pasi kontekstet e aplikimit do të ndikohen thellësisht nga sistemet 5G, si psh. Interneti industrial dhe […]

NGN nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me OEK

NGN nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Odën Ekonomike të Kosovës (OEK) mbi ofrimin e trajnimeve profesionale për digjitalizimin e proceseve të brendshme për kompani të ndryshme dhe aftësimin e burimeve njerëzore brenda kompanive për t’ju përshtatur procesit të digjitalizimit. Projekti “Vetëdijsimi dhe këshillimi I kompanive mbi implementimet e teknologjive më të reja ë TIK ka për […]

5G Core Network

The Core network apo komunikimi në bërthamë është shkëmbimi të të gjitha të dhënave që menaxhohen brenda rrjetit – të gjitha lidhjet e zërit, të dhënave dhe internetit. Për 5G Core duhet të themi se po ridizejnohet për t’u mundësuar integrim sa më të mirë me internetin dhe shërbimet e bazuara në Cloud, por gjithashtu […]

Dallimet ndërmjet Realitetit Virtual (VR) dhe Realitetit të Shtuar (AR)

Realiteti i shtuar (AR) apo Augmented Reality është një teknologji e cila na mundëson vendosjen dhe inkuadrimin e imazheve të ndryshme virtuale në një mjedis real, duke na mundësuar poashtu lidhshmërinë ndërmjet mjedisit real dhe atij virtual. Kur përmenden fjalët Augmented Reality(AR), njerëzve zakonisht iu kujtohet filmi “Iron Man”, por shtrirja e kësaj teknologjie po […]

Efekti i 5G në shëndetësi, siguri publike, arsim dhe komunikacion

Nga një pajisje mjekësore robotike që mund t’u mundësojë mjekëve kryerjen e ndërhyrjeve minimale invazive të zemrës për pacientët mijëra km larg, tek një maskë që një ditë mund të lejojë zjarrfikësit të shohin përmes tymit – 5G do të na bëjë më të zgjuar dhe më të sigurt. 5G në shëndetësi Pajisja robotike e […]

5G dhe komunikimet satelitore

Edhe pas implementimit të teknologjisë 5G, mbulueshmëria në nivel tokësor mbetet një sfidë në vete pasi që depërtimi në mjediset e pambuluara me sinjal është komplekse dhe potencialisht e kushtueshme. Sigurimi i një mbulimi shtesë për ato zona si vendet e ndikuara nga fuqi madhore ose zonat që nuk kanë mbulim për arsye ekonomike mund […]

Sesioni informues #1 (02.12.2020)

Sesioni i parë informues i NGN, i cili ka ndodhur më datën 2 dhjetor, ishte mjaft edukative dhe interaktive. Pjesëmarrësit ishin shumica studenta të fushës së telekomunikacionit të cilët kanë interes për të mësuar më shumë rreth temave që janë sot në trend. Eventi u mbajtë online në platformën Zoom. Temat e diskutimit kanë qenë: […]

Komunikimi dhe bartja e integruar në 5G (Integrated Access and Backhaul 5G)

Fillimi i implementimit të shërbimeve 5G në gjithë botën ka inicuar kërkesën që prej pikave komunikuese të vogla të sigurojnë kapacitet dhe mbulim të targetuar nga ana e shërbyesit. Sidoqoftë, zbatimi praktik i vendosjës së pikave komunikuese më të vogla dhe infrastruktura e kërkuar e rrjetit të transportit për t’i përkrahur ato është sfiduese. Ka disa […]