Trajnim për Fiber Optics

Trajnime FALAS për aplikime të përgjithshme të fibrave optike

Apliko tani!

PËR TRAJNIMIN

Ky trajnim është krijuar për t’u ofruar pjesëmarrësve përfitimet e punës me fibra në rrjetet lokale (FTTP)/FTTx për t’i shërbyer klientëve të telekomunikacionit. Pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të përshkruajnë kabllot e strukturuara, organizatat/standardet e përfshira dhe llojet e rrjeteve optike pasive (PON) të përdorura nga operatorët e telekomunikacionit. Pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të dallojnë rrjetet FTTP/FTTx nga një rrjet aksesi HFC dhe Fiber Deep.

Pjesëmarrësit do të identifikojnë pajisjet e instalimit dhe pajisjet e ambienteve të klientit (CPE) të nevojshme për të mbështetur rrjetet FTTP/FTTx, së bashku me përgatitjen e fibrave, punën me gjatësi vale të shumëfishta, matjet optike të kundërta dhe zgjidhjen e problemeve të shërbimit FTTP/FTTx.

Programi i trajnimit është FALAS për të gjithë të interesuarit andaj apliko sa më shpejtë për të qenë pjesë e saj!

Apliko
Çka janë përfitimet nga trajnimi Fiber Optics

për Projektin 

Projekti “Avancimi i aftësive të të rinjve dhe komuniteteve të pashërbyera në sektorin e TIK-ut” ka për qëllim, pajisja e të rinjve të komuniteteve të pashërbyera me aftësi në STEM, veçanërisht aftësi në teknologjinë FTTH dhe Administrimin e Rrjetit përmes ekspertëve të fushës. Në këtë drejtim, të gjithë kandidatët dhe studentët që do të jenë pjesë e formimit profesional kanë shansin të marrin çertifikim ndërkombëtar dhe do të ekspozohen drejtpërdrejt me praktikën dhe punët e njohurive që mësojnë.

Përmes këtij projekti, NGN beson se do të sillte përfitime për interesat e komuniteteve të pashërbyera dhe grave ndaj sektorit të TIK-ut për avancimin e ardhshëm në bartësin e tyre në Kosovë dhe jashtë saj. NGN synon të zhvillojë aftësitë teknike për këta të rinj, ndërkohë që me përfitimet e trajnimit, ata do të jenë në gjendje të transferojnë njohuritë e tyre në të ardhmen.

Projekti mbështetet nga: