Network Administrator

Network Administrator

Apliko tani!

Trajnim për Network Administrator

Trajnim falas për network administrator në Pejë

Apliko tani!

PËR TRAJNIMIN

Filloni të përgatiteni për një karrierë në rrjeta me trajnimet e CCNA. Ky trajnim i paraparë në 3 seri prezanton arkitekturat, modelet, protokollet dhe elementët e rrjetit – funksione të nevojshme për të mbështetur operacionet dhe prioritetet e kompanive. Madje do të keni mundësinë të ndërtoni rrjete të thjeshta lokale (LAN).

Duke zhvilluar një njohuri pune për skemat e adresimit IP, sigurinë themelore të rrjetit, do të jeni në gjendje të kryeni konfigurimet bazë për ruterat dhe switchat. Pas përfundimit të të tre kurseve CCNA, ju jeni gati për të marrë Certifikimin CCNA.

Programi i trajnimit është FALAS për të gjithë të interesuarit andaj apliko sa më shpejtë për të qenë pjesë e saj!

Apliko
Çka janë përfitimet nga çertifikimi si network administrator?

për Projektin 

Projekti “Avancimi i aftësive të të rinjve dhe komuniteteve të pashërbyera në sektorin e TIK-ut” ka për qëllim, pajisja e të rinjve të komuniteteve të pashërbyera me aftësi në STEM, veçanërisht aftësi në teknologjinë FTTH dhe Administrimin e Rrjetit përmes ekspertëve të fushës. Në këtë drejtim, të gjithë kandidatët dhe studentët që do të jenë pjesë e formimit profesional kanë shansin të marrin çertifikim ndërkombëtar dhe do të ekspozohen drejtpërdrejt me praktikën dhe punët e njohurive që mësojnë.

Përmes këtij projekti, NGN beson se do të sillte përfitime për interesat e komuniteteve të pashërbyera dhe grave ndaj sektorit të TIK-ut për avancimin e ardhshëm në bartësin e tyre në Kosovë dhe jashtë saj. NGN synon të zhvillojë aftësitë teknike për këta të rinj, ndërkohë që me përfitimet e trajnimit, ata do të jenë në gjendje të transferojnë njohuritë e tyre në të ardhmen.

Projekti mbështetet nga: