Karriera ime nga zero në një hero: Plan studimi mbi Industrinë 4.0

Industria 4.0 në Ballkanin Perëndimor  – Studimi në Kosovë

Ky studim është hartuar me mbështetjen dhe financimin e Komisionit Evropian si pjesë e një studimi rajonal në gjashtë (6) vende të Ballkanit Perëndimor. Përmbajtja e këtij studimi është bashkëpunim ndërmjet Komisionit Evropian, Organizatës TOKA dhe NGN.

Dixhitalizimi në mënyrë masive po vazhdon të përhapet në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Ky ndryshim në baza ditore ka qenë në një vizibilitet në rritje edhe brenda Republikës së Kosovës. Vendin me popullsinë më të re në Evropë, bota po sheh një potencial të jashtëzakonshëm për të zhvilluar zgjidhje teknologjike, aq sa lëviz edhe aftësia e prodhimit.

Edukimi i popullsisë NEET është i lidhur ngushtë me zhvillimin e përgjithshëm jo vetëm për nevojat në përputhje me Industrinë 4.0 nga një perspektivë teknologjike, por edhe gatishmërinë individuale nga një perspektivë e ngritjes së aftësive të buta