Për ne

NGN është një institut që për synim ka ndërtimin e kapacitetit të të rinjve, organizatave dhe individëve në fushën e telekomunikacionit. 

Objektivi kryesor i trajnimeve të NGN është të sigurojë trajnim profesional në mënyrë që të lejojë pjesëmarrësit të bëhen udhëheqës të njohur në fushat e tyre. Kjo nënkupton që do të jenë të nevojshëm inxhinierë me trajnim dhe ekspertizë adekuate ndër-sektoriale mbi aspekte të ndryshme të teknologjisë 5G. Kjo nënkupton që do të jenë të nevojshëm inxhinierë me trajnim dhe ekspertizë adekuate ndër-sektoriale mbi aspekte të ndryshme të teknologjisë 5G.

Me mbi 20 vjet përvojë në rivendosjen e rrjetit telekomunikues në Republikën e Kosovës që nga viti 2000, pasioni për teknologjinë, nevojat e ardhshme në lidhje me tregun dhe mungesa e burimeve njerëzore për të kaluar në një nivel tjetër të ofrimit të shërbimeve dhe produkteve, e bëri që të themelohet Next Gen Network (NGN).

Overall, NGN is an extremely capable, professional organization that has satisfactorily demonstrated their expertise in the research field. As the Project Manager I can recommend them without any reservation to any NGO, business or government entity looking for similar services. Their quality of work, attention to detail and adherence to set regulations and timelines make them an ideal candidate for professional research work.

Gabrielle Schluter / Project Manager - NGO TOKA