Për ne

NGN është një institut që për synim ka ndërtimin e kapacitetit të të rinjve, organizatave dhe individëve në fushën e telekomunikacionit. 

Objektivi kryesor i trajnimeve të NGN është të sigurojë trajnim profesional në mënyrë që të lejojë pjesëmarrësit të bëhen udhëheqës të njohur në fushat e tyre. Kjo nënkupton që do të jenë të nevojshëm inxhinierë me trajnim dhe ekspertizë adekuate ndër-sektoriale mbi aspekte të ndryshme të teknologjisë 5G. Kjo nënkupton që do të jenë të nevojshëm inxhinierë me trajnim dhe ekspertizë adekuate ndër-sektoriale mbi aspekte të ndryshme të teknologjisë 5G.

Me mbi 20 vjet përvojë në rivendosjen e rrjetit telekomunikues në Republikën e Kosovës që nga viti 2000, pasioni për teknologjinë, nevojat e ardhshme në lidhje me tregun dhe mungesa e burimeve njerëzore për të kaluar në një nivel tjetër të ofrimit të shërbimeve dhe produkteve, e bëri që të themelohet Next Gen Network (NGN).

Misioni

Misioni jonë është thellësisht i lidhur me bindjen për inkurajimin dhe ndërtimin e kapaciteteve të të rinjve të Kosovës, pavarësisht nga gjinia, mosha dhe etnia e tyre – drejt profesioneve të së ardhmes dhe aftësive të shekullit 21, në fushën e zbulimeve më të fundit të teknologjisë së telekomunikacionit.