Bordi

Belma Bajrami Kastrati
Kryetare e bordit

Anita Toci
Anëtare e bordit

Ermal Panduri
Anëtar i bordit