PËR PROJEKTIN

Trajnimi me cilësi lartë Fiber Optike është i aksesueshëm për gjithë pjesëmarrësit e interesuar, plotësisht pa pagesë. Angazhimi ynë për kapërcyer ndarjen dixhitale dhe për nxitur përparimin teknologjik na shtyn ofrojmë këtë mundësi paçmueshme për individët për fituar ekspertizë fushën e Fibrave Optike. Me përhapjen e rrjeteve me fibra optike transformojnë peizazhin e telekomunikacionit dhe transmetimit dhënave, projekti ynë kërkon fuqizojë individët me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për marrë pjesë këtë industri me zhvillim shpejtë. Duke eliminuar barrierat financiare, ne aspirojmë krijojmë një mjedis mësimor larmishëm dhe gjithëpërfshirës, duke i mundësuar kujtdo ka pasion për Fibra Optike zhbllokojë potencialin e tij dhe kontribuojë ardhmen e lidhjes dhe teknologjisë informacionit. Bashkohuni me ne këtë udhëtim drejt një bote lidhur dhe ditur.

Tajnimet implementohen nga NGN (Next Gen Networks Institute) dhe CSD (Communication for Social Development, mundësohen nga programi Democracy Commission Small Grants Program që mbështetet nga Ambasada Amerikane në Kosovë.